Cookie Policy – Академия IMT Запорожье

Юридична інформація

Credits

line

На сайті ми використовували безпосередньо графіку або надихалися роботами.
Background vector created by BiZkettE1 - Freepik.com
Background vector created by Creative_hat - Freepik.com

Політика конфіденційності

line

1. Определение Терминов1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1.«Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від його імені, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2.«Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (Суб'єкт персональних даних).

1.1.3."Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням коштів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4.«Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.