Курсы PHP, обучение web-разработке | Академия IMT Запорожье

КУРС «BACK-END (PHP/SQL) РОЗРОБНИК»

РНР програміст

Старт групи

5 березня

Тривалість

4 місяці

Кількість занять

18 по 4,5 години

Вартість

2100 грн./міс.

Час занять

Сб: 10:00 – 14:30

Повна вартість

8 400 грн

або

про курс загалом

Чого ви навчитеся на курсі PHP-програміст?

 • Як правильно налагодити роботу сервера, якщо передбачена зв'язка PHP та MySQL та Apache;
 • На яких засадах базується бізнес-логіка, яка використовується на веб-ресурсах;
 • Працювати з даними користувача, форматувати їх і виводити результати;
 • Як завдяки кукам та сесіям зробити авторизацію користувачів;
 • Отримайте базові знання щодо роботи з файлами, розташованими на сервері;
 • Зумієте створити проект фотогалереї та навчитеся роботі з малюнками та фото;
 • Вивчіть базу даних MySQL;
 • Ви зможете самостійно розробити захищені веб-програми відмінної якості.

кому корисний курс

Startups

Школярам старших класів

Business

Студентам та випускникам ВНЗ

ChangeProf

Тим, хто хоче змінити професію

Переваги курсу

У чому переваги офлайн-навчання PHP-програмування?

 • Наповнений актуальними матеріалами, без застарілих понять та принципів;
 • Дозволить вам перевірити роботу інструментів програмування у навчальному класі за допомогою практичних завдань;
 • Має на увазі додаткову домашню роботу, яка дозволить вам швидше освоїти нові знання та прокачати програмістські;
 • Побудований не на монотонному лекторії, а на постійному діалозі та дискусії з викладачами та однокурсниками;
 • Дасть вам можливість познайомитися з однодумцями, дізнатися багато нового навіть на кавових брейках, під час неформального спілкування, а також отримати підтримку викладачів курсу після завершення навчання.

програма курсу


 • Как работает модуль PHP;
 • Какие базы данных сегодня актуальны;
 • Принцип сборки OpenServer;
 • Файл htaccess и принципы работы с ним;
 • Что такое Hello World.


Практика по материалам занятия.


 • Как устанавливать Git;
 • Принцип создания Git-репозитория;
 • Как фиксировать изменения в репозиториях;
 • Как просматривать коммитов;
 • С помощью каких команд можно отменить внесённые изменения.


 • Что такое метки и для чего они нужны;
 • Как реализовать слияние или ветвление репозиториев;
 • С помощью чего можно управлять разветвлениями;
 • Как работать с ветками репозиторий;
 • Принципы работы с удалёнными ветками.


 • Что представляют собой переменные;
 • Основные методы их создания;
 • Что такое константы и их предназначение;
 • Какими операторами вывода пользуются программисты (echo, print);
 • Какие ошибки встречаются в PHP.


 • Важность чисел в PHP;
 • Для чего используются строки;
 • Знакомство с управляющими последовательностями;
 • Как можно использовать переменные внутри одной строки;
 • Как сделать строчный символ доступным;
 • Разберем принципы склеивания строк;
 • Boolean — один из логических типов данных;
 • Как удалять переменные с помощью файла NULL;
 • Рассмотрение работы с элементами Array, resource, object;
 • Как работают функции getType и setType;
 • Что обозначает понятие «оператор» в программировании;
 • Какие операторы используются в PHP;
 • Принцип работы математических операторов;
 • Как работает оператор остатка от деления;
 • Какие виды специфических операторов используются в PHP (оператор подавления ошибки, оператор исполнения);
 • Преобразование значений типа;
 • Что обозначает термин «условие» в программировании;
 • Принцип работы оператора if;
 • Какими способами можно преобразовать типы;
 • Назначение функций Isset и empty;
 • Какие операторы сравнения применяются в программировании;
 • Что относится к логическим операторам;
 • Что обозначает понятие «логическая инверсия», работа с функциями ИЛИ, И;
 • Когда применяют комбинированные условия;
 • Как работает оператор Else;
 • Условная тернарная операция: принцип работы;
 • Как выстраивать лесенку Elseif;
 • Для чего применяется конструкция Switch.


 • Что обозначает понятие «цикл»;
 • Как применять цикл while;
 • Работа с циклом do…while;
 • Для чего используют цикл for;
 • Обходим массивы с помощью цикла foreach;
 • Операторы-помощники сontinueи break;
 • Знакомство с массивами;
 • Что входит в понятие «массивы»;
 • Что представляют собой индексированные массивы;
 • Как производится индексация массивов;
 • Принцип работы функций count и print_r;
 • Что относится к ассоциативным массивам;
 • Как работает многомерный массив.


 • Основы функционирования протокола HTTP;
 • Как создаются формы и их обработчики;
 • GET и POST – как работать с данными методами;
 • Как настроить прием данных формы;
 • Что относится к первичной обработке данных, как она реализуется;
 • Как обрабатываются ошибки формы;
 • Что такое функции форм;
 • Как работают функции;
 • Способы построения элементарных функций;
 • Использование функций по правилам;
 • Типы функций, которые зависят от условий;
 • Что представляет собой вложенная функция;
 • Что называют аргументами функций;
 • Что представляет собой область видимости;
 • Что относят к глобальным переменным;
 • Какие аргументы используются по-умолчанию;
 • Как передавать аргументы с помощью ссылок;
 • Какие аргументы относят к статическим;
 • Аргументы переменной длины: какими они бывают;
 • Операторы для возврата значений;
 • Какими операторами можно вернуть массивы;
 • Что называют рекурсивной функцией;
 • Какими способами производится уточнение типа.


 • Принципы работы с документальной базой PHP;
 • С помощью каких функций реализуется работа с переменными данными;
 • Что относят к математическим функциям;
 • С помощью каких функций обрабатываются строки;
 • Конструкция print;
 • Для чего нужны спецификаторы вывода;
 • Принцип работы функций substr и, str_replace;
 • Как работают функции explode и implode;
 • Какие функции отвечают за работу с массивами;
 • Разбираемся с понятиями «стек» и «очередь»;
 • Как сортировать массив;
 • С помощью каких функций выводится время и дата;
 • Как преобразовывать строку;
 • Какие переменные относят к суперглобальным;
 • Как подключаются файлы;
 • Что такое файлы Cookie;
 • Как работать с файлами Cookie;
 • Каким способом можно отправить клиенту файлы Cookie;
 • Как принимаются файлы Cookie на стороне сервера;
 • Какие Cookie относятся к сессионным;
 • Временная метка на файлах Cookie;
 • Как сегментировать Cookie;
 • С помощью каких функций реализуется авторизация;
 • Что такое «хеш»;
 • Как происходит хеширование пароля;
 • Каким образом реализуется проверка паролей.


 • Какова механика сессий;
 • Как открыть сессию;
 • Каким образом в сессии хранятся данные;
 • Как закрыть сессию;
 • Принципы работы с файлами в PHP;
 • Как файлы передаются на сервер;
 • Как можно создать файл;
 • Работа с файлами напрямую;
 • Как можно удалить файлы;
 • Принцип создания каталога;
 • Как можно удалить каталог.


 • Как строится управление MySQL с помощью phpmyadmin;
 • Принципы создания базы;
 • Работа с таблицами;
 • Что такое дамп и как с ним работать;
 • Как отправляются запросы;
 • Какими бывают запросы;
 • Принцип работы оператора SELECT;
 • Для чего применяется оператор INSERT;
 • Оператор JOIN — какие функции он выполняет;
 • Как использовать оператор WHERE.


 • Как соединить данные из базы с библиотекой;
 • Как отправляется запрос в базу данных;
 • Как получить нужный результат;
 • Как обрабатывается ответ базы MySQL.


 • Что подразумевает собой инкапсуляция;
 • Что представляет собой объект;
 • Как создать класс;
 • Псевдо-переменная This, для чего она используется;
 • Для чего необходимы методы «конструктор» и «деструктор»;
 • Что обозначает термин «наследование»;
 • Какие отличия наследования в PHP от других языков программирования;
 • Как реализуется наследование свойств;
 • Как можно наследовать методы;
 • Что такое «модификатор доступа» и какова его роль;
 • Реализация общественного доступа к ресурсу с помощью свойства Public;
 • Свойство Private – как настраивать;
 • Защищенный доступ, как он реализуется с помощью свойства Protected.


 • Применение полиморфизма;
 • Как переопределить свойства;
 • Как можно переопределить методы;
 • Какие классы и методы относятся к финальным;
 • Какие свойства и методы называются статичными;
 • Что такое «константа класса» и как её применять;
 • Какие классы принадлежат к абстрактным;
 • Разновидности интерфейсов;
 • Принцип работы блока try … catch;
 • Как проверить класс объекта с помощью оператора InstanceOf.


 • Какие функции и методы называют в PHP магическими;
 • Принцип работы магического метода _toString;
 • Как работает магический метод _clone;
 • Почему функция _autoload магическая;
 • Основы функционирования магического метода _set;
 • Как задачи решаются с помощью магического метода _get;
 • Использование магического метода _call;
 • Метод _invoke – в каких случаях его необходимо вызывать;
 • Как реализуется контроль типа;
 • В каких случаях применяют функцию serialize.


 • Что представляет собой модель;
 • Интерпретирование действий пользователя с помощью контроллера;
 • Отображение данных модели для пользователей с помощью представления;
 • Как можно использовать объектно-ориентированное программирование в MVC;
 • Как можно применять MVC при разработке;
 • Как модель проектируется;
 • Каким образом можно спроектировать контроллер;
 • Проектируем представление.


 • Использование скрипта Main.php;
 • Как изменить представление BackEnd;
 • Настройка пользовательского поиска;
 • Как меняется поведение контроллера;
 • Пользовательский интерфейс с правами администратора.

Залишились питання?

offline

викладачі

Андрій

Викладач – практик. 7 років комерційного досвіду. Величезний багаж знань.

інструменти

Figma

Інтерфейсно-орієнтоване програмне забезпечення. Дозволяє дуже швидко створити будь-який макет інтерфейсу та зробити його інтерактивним.

XMind

Як розтасувати тисячі думок? Використовувати техніку mindmap та відповідні інструменти.

Кожен учасник курсу отримує диплом про успішне завершення курсу із серійним номером

випускники працюють

 • mercedes
 • 21
 • yuko
 • ztr
 • inform
 • anc
 • mercedes
 • 21
 • yuko
 • ztr
 • inform
 • anc

Мы периодически делаем полезные рассылки о бесплатных курсах и мастерклассах нашей академии

  Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфедициальности

  mail-mockup

  РНР програміст

  Старт групи

  5 березня

  Тривалість

  4 місяці

  Кількість занять

  18 по 4,5 години

  Вартість

  2100 грн./міс.

  Час занять

  Сб: 10:00 – 14:30

  Повна вартість

  8 400 грн

  Я даю свою згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з умовами та політикою конфіденційності